Eläin ja laki

Suomessa on useita lakeja, jotka säätävät eläinten pidosta. Tärkein näistä on eläinsuojelulaki, joka määrää minimivaatimukset eläinten pitoa ja hoitoa koskien.
 

Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Järjestyslaki 27.6.2003/612 (Eläimet, 4. luku)
Järjestyslaki määrää pitämään koirat, kissat, hevoset sekä muut koti- ja lemmikkieläimet kytkettynä taajama-alueilla sekä siivoamaan koirien ulosteet hoidetulla alueella taajamassa.

Metsästyslaki 28.6.1993/615 (Koiran pitäminen, 8. luku)
Metsästyslaista löytyvät määräykset mm. koirien kiinnipidosta ja ajankohdat, jolloin metsästyskoirat saavat olla metsästyskäytössä. Metsästyslaista löytyy myös pykälä, joka koskee kissan heitteillejättöä ja hylkäämistä.

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 8.7.2010/674