Eläinsuojelulaki

Suomessa on useita lakeja, jotka säätävät eläinten pidosta. Tärkein näistä on eläinsuojelulaki, joka määrää minimivaatimukset eläinten pitoa ja hoitoa koskien.

"Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua."
Lain tarkoitus (Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247, 1 §)

 

Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
Järjestyslaki 27.6.2003/612 (Eläimet, 4. luku)
Metsästyslaki 28.6.1993/615 (Koiran pitäminen, 8. luku)
Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 8.7.2010/674