Tuotantoeläimet

nautatieto.fi
Sivusto kertoo naudoista ja nautojen pidosta Suomessa. Tieto perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen. Kerromme millainen eläin nauta on ja mitä käyttäytymistarpeita sillä on. Nauta on ihmisen kenties tehokkaimmin hyödykseen valjastama eläin, mutta kuluttaja tietää vähän naudan elämästä. Miten nautoja pidetään maidon- ja naudanlihantuotannossa? Millaisia hyvinvointiongelmia naudoilla on? Miten niitä voisi ratkaista?

sikatieto.fi
Sivusto kertoo sikaloista Suomessa sekä keinoista, joilla voi edistää sikojen hyvinvointia ja vähentää käyttäytymisongelmia. Erityisesti keskitytään sikojen luontaiseen käyttäytymiseen ja sen pohjalta kehitettyihin ratkaisuihin.

kanatieto.fi
Sivuille on koottu tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa kanoista ja kanaloista. Millainen lintu kana on? Millaista on kanan hyvä elämä? Sivut on suunniteltu tueksi kenelle tahansa kanoista kiinnostuneelle: kanaharrastajalle tai sellaiseksi aikovalle ja sinulle, joka haluat tietää lisää kanojen lajityypillisestä käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista.